poniedziałek, 21 października 2013

BALETOWY ZAWRÓT GŁOWY

Balet - jako rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec - fascynował mnie od zawsze. Balet polski powstał dzięki Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, na jego dworze działał pierwszy zespół baletowy w kraju. Wystawiane były wtedy opery-balety i balet d'action. To właśnie one stały się inspiracją do stworzenia nowej kolekcji zawieszek...

"Baletten"

"Balerin"


"Bal Bal"